Παπαθανασίου Αλέξανδρος

Επαφή

Μηχανολόγος

Διεύθυνση:
12ο χλμ Θεσ/νίκης Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 473517

Τηλεομοιοτυπία: 2310 476019

Κινητό: 6973 743321

Πρόσθετες πληροφορίες