Άλτας Δημήτριος

Επαφή

Πολιτικός Μηχανικός

Διεύθυνση:
Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 540203

Κινητό: 6977 340829

Πρόσθετες πληροφορίες